U pravilu pacijenta ne treba micati, pogotovo ako sumnjate, po položaju žrtve ili prirodi ozljeda, da žrtva može imati ozljede kičme. Postoje slučajevi kada pacijenta treba premjestiti:

 

  • Ako je područje nesigurno za spasioca ili pacijenta, pomaknite pacijenta na sigurno mjesto, ako je to sigurno učiniti.
  • Ako je pacijent licem prema dolje i ne reagira, okrenite pacijenta licem prema gore
  • Ako pacijent ima poteškoća s disanjem zbog obilnog sekreta ili povraćanja, ili ako ste sami i morate ostaviti pacijenta da biste otišli po pomoć, postavite ga u koma položaj.
  • Ako pacijent pokazuje znakove šoka, postavite ga da leži na leđima. Ako nema dokaza traume ili ozljede, podići noge za oko 30 ° do 45 ° .Ne podizati noge ako pokret ili položaj uzrokuje bol pacijentu.

Ako morate pacijenta ostaviti da biste otišli po pomoć, a ako nije pri svijesti, ima poteškoća s disanjem zbog obilnog sekreta ili povraćanja, okrenite ga u koma položaj (HAINES položaj). Okretanjem pacijenta u taj položaj osiguravate da je otvoren zračni put pacijetna i da u slučaju povraćanja ne dođe do gušenja.

Bol u prsima često opisuju kao "drobljenje" ili osjećaj "pritiska", često je popraćen otežanim disanjem ili znojenjem. Bol u prsima ne mora imati klasična obilježja, osobito kod žena. 

Odmah kontaktirajte službu hitne medicinske pomoći, nemojte odugovlačiti i ne pokušavajte prebaciti pacijenta do zdravstvene ustanove sami. 

Do dolaska ekipe hitne medicinske pomoći, ako pacijent nema alergiju na Aspirin ili ako ne postoje druge kontraindikacije za njegovu primjenu (nedavna krvarenja, ulcus) dajte pacijentu da sažvaće dva ¨mala¨ Aspirina od 100 mg.

Nacionalni vodič - Arterijska hipertenzija

Alergije su relativno česte, ali se kod samo malog postotka ljudi s alergijama razvije anafilaktička reakcija. Anafilaktička reakcija je progresivan niz znakova i simptoma koji se odlikuju otokom, poteškoćom u disanju, svrabom, osipom i na kraju šokom, koji ako se ne liječi, može dovesti i do smrti.

Ako primjetite znakove razvoja alergijske reakcije odmah kontaktirajte službu hitne medicinske pomoći.

Kontrola krvarenja je osnovna vještina prve pomoći, a jedna od nekoliko akcija kojima možete kritički uticati na ishod. 

- Direktan pritisak - krvarenje se najbolje kontrolše primjenom direktnog pritiska do zaustavljanja krvarenja. Pritisak mora biti čvrst i mora se održavati duže vrijeme.

Metode direktnog pritiska: 

direktni pritisak gazom ili drugom tkaninom postavljen iznad izvora krvarenja. Ako se krvarenje nastavi, nemojte uklanjati već postavljenu gazu, dodajte više gaza na vrhu i primijenite veći pritisak. Ako nije moguće osigurati kontinuirani pritisak, zamotajte elastični zavoj čvrsto preko gaze.

- Elevacija ekstremiteta

Povrijeđeni ekstremitet (ruku ili nogu) treba držati u povišenom položaju.

- Kompresivni zavoj

Ako je direktni pritisak izvršen preko jastučića gaze, on se ne skida nego se preko njega postavlja novi, debeli sloj gaze koji se fiksira zavojnom trakom ili trouglom maramom. - Pritisak na arteriju iznad rane

To su obično natkoljenična i nadlaktična arterija. Primjenjuje se kada direktni pritisak na ranu ne zaustavlja krvarenje ili kad ne raspoložemo kompresivnim zavojem. Ovo ne može biti primarni ili jedini način zaustavljanja krvarenja, nego kao dopuna direktnom pritisku.

- Tourniquet

Zbog mogućih negativnih učinaka tourniqueta i poteškoća u njegovoj pravilnoj primjeni, korišćenje podveza za kontrolu krvarenja ekstremiteta je naznačeno samo ako direktni pritisak nije učinkovit ili nije moguć.

Veličina slova