Dokumenti

SAGLASNOST za dopunski rad Dr Miloš Šaponjić

PLAN POTREBA ZA DONACIJAMA 2018. GODINA

SAGLASNOST za dopunski rad Dr Hatidža Divanović

SAGLASNOST za dopunski rad Dr Boris Maslovski

UPUTSTVO O PRIJEMU I NAČINU EVIDENTIRANJA DONACIJE I SPONZORSTVA OPREME U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

UPUTSTVO O NAČINU EVIDENTIRANJA DONACIJE I SPONZORSTVA ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

UPUTSTVO O PRIJEMU I NAČINU EVIDENTIRANJA DONACIJE I SPONZORSTVA GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA VOZILA KANCELARIJSKE I DRUGE OPREME U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI

DOKTORI ANGAZOVANI NA OSNOVU UGOVORA O DOPUNSKOM RADU VAN ZDRAVSTVENE USTANOVE

ODLUKA O ODOBRAVANJU SPECIJALIZACIJE - URGENTNA MEDICINA

ODLUKA O ODOBRAVANJU SPECIJALIZACIJE - INTERNA MEDICINA

 

 

        STATUT ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ CRNE GORE 

 

 

        PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA

 

 

        ETIČKI KODEKS

 

        

        PRAVILNIK O ORGANIZOVANJU RADA DISPEČERSKOG CENTRA

 

 

        PRAVILNIK O RADNOJ ODJEĆI ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ CRNE GORE

 

   

        PRAVILNIK O NAČINU, USLOVIMA, POSTUPKU I ODRŽAVANJU SLUŽBENIH VOZILA

 

 

        PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU ZAPOSLENIH

 

 

        PRAVILNIK O PRIMOPREDAJI PARAGON BLOKOVA I NOVČANIH SREDSTAVA ZAVODA ZA HMP                  CRNE GORE

 

         

          UPUTSTVO O PRIJEMU I NAČINU EVIDENTIRANJA DONACIJE I SPONZORSTVA 

 

 

 

 

 

 

 

 


Veličina slova