Get Adobe Flash player
Vrijeme
Vremenska Prognoza
°F°C
Podgorica, Crna Gora
invalid location provided

Naslovna strana

 

PROTEKLIH 24 SATA U CRNOJ GORI

UKUPAN BROJ PREGLEDA ZA 2014. GODINU

Zavod za Hitnu medicinsku pomoć Crne Gore u 2014. godini,

obavio je:

- 254.921 pregleda u ambulanti
- 43.193 pregleda na terenu
- 13.081 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite

Zavod za Hitnu medicinsku pomoć Crne Gore u junu 2015. godine,

obavio je:

- 21.684 pregleda u ambulanti
- 4.173 pregleda na terenu
- 1.236 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite

Zavod za Hitnu medicinsku pomoć Crne Gore u maju 2015. godine,

obavio je:

- 23.117 pregleda u ambulanti
- 4.071 pregleda na terenu
- 1.151 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite

Zavod za Hitnu medicinsku pomoć Crne Gore u aprilu 2015. godine,

obavio je:

- 18.673 pregleda u ambulanti
- 3.709 pregleda na terenu
- 972 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
31.07.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 1.010 pregleda u ambulanti
- 146 pregleda na terenu
- 39 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
30.07.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 1.010 pregleda u ambulanti
- 154 pregleda na terenu
- 49 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
29.07.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 1.028 pregleda u ambulanti
- 145 pregleda na terenu
- 45 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
28.07.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 958 pregleda u ambulanti
- 153 pregleda na terenu
- 38 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
27.07.2015

U proteklih 48 sati u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 2.274 pregleda u ambulanti
- 303 pregleda na terenu
- 103 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
25.07.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 964 pregleda u ambulanti
- 166 pregleda na terenu
- 47 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
24.07.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 975 pregleda u ambulanti
- 189 pregleda na terenu
- 36 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
23.07.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 1.019 pregleda u ambulanti
- 188 pregleda na terenu
- 41 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
22.07.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 948 pregleda u ambulanti
- 168 pregleda na terenu
- 39 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
21.07.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 977 pregleda u ambulanti
- 141 pregleda na terenu
- 39 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
20.07.2015

U proteklih 48 sati u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 2.163 pregleda u ambulanti
- 324 pregleda na terenu
- 85 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
18.07.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 909 pregleda u ambulanti
- 154 pregleda na terenu
- 44 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
17.07.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 821 pregleda u ambulanti
- 159 pregleda na terenu
- 48 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
16.07.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 806 pregleda u ambulanti
- 137 pregleda na terenu
- 32 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
15.07.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 1002 pregleda u ambulanti
- 155 pregleda na terenu
- 41 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
14.07.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 976 pregleda u ambulanti
- 145 pregleda na terenu
- 46 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
13.07.2015

U proteklih 48 sati u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 1957 pregleda u ambulanti
- 319 pregleda na terenu
- 77 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
11.07.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 791 pregleda u ambulanti
- 132 pregleda na terenu
- 41 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
10.07.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 769 pregleda u ambulanti
- 142 pregleda na terenu
- 39 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
09.07.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 784 pregleda u ambulanti
- 153 pregleda na terenu
- 36 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
08.07.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 823 pregleda u ambulanti
- 153 pregleda na terenu
- 35 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
07.07.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 844 pregleda u ambulanti
- 132 pregleda na terenu
- 38 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
06.07.2015

U proteklih 48 sati u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 1.811 pregleda u ambulanti
- 332 pregleda na terenu
- 64 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
04.07.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 759 pregleda u ambulanti
- 140 pregleda na terenu
- 29 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
03.07.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 727 pregleda u ambulanti
- 120 pregleda na terenu
- 36 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
02.07.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 713 pregleda u ambulanti
- 120 pregleda na terenu
- 43 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
01.07.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 684 pregleda u ambulanti
- 136 pregleda na terenu
- 36 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
30.06.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 709 pregleda u ambulanti
- 131 pregleda na terenu
- 40 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
29.06.2015

U proteklih 48 sati u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 1535 pregleda u ambulanti
- 280 pregleda na terenu
- 78 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
27.06.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 680 pregleda u ambulanti
- 124 pregleda na terenu
- 37 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
26.06.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 671 pregleda u ambulanti
- 135 pregleda na terenu
- 29 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
25.06.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 665 pregleda u ambulanti
- 126 pregleda na terenu
- 34 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
24.06.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 721 pregleda u ambulanti
- 135 pregleda na terenu
- 39 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
23.06.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 725 pregleda u ambulanti
- 138 pregleda na terenu
- 30 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
22.06.2015

U proteklih 48 sati u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 1604 pregleda u ambulanti
- 270 pregleda na terenu
- 78 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
20.06.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 705 pregleda u ambulanti
- 126 pregleda na terenu
- 37 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
19.06.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 648 pregleda u ambulanti
- 123 pregleda na terenu
- 37 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
18.06.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 664 pregleda u ambulanti
- 129 pregleda na terenu
- 42 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
17.06.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 751 pregleda u ambulanti
- 144 pregleda na terenu
- 45 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
16.06.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 696 pregleda u ambulanti
- 149 pregleda na terenu
- 40 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
15.06.2015

U proteklih 48 sati u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 1678 pregleda u ambulanti
- 256 pregleda na terenu
- 72 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
13.06.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 706 pregleda u ambulanti
- 135 pregleda na terenu
- 43 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
12.06.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 681 pregleda u ambulanti
- 139 pregleda na terenu
- 38 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
11.06.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 720 pregleda u ambulanti
- 144 pregleda na terenu
- 40 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
10.06.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 700 pregleda u ambulanti
- 121 pregleda na terenu
- 38 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
09.06.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 800 pregleda u ambulanti
- 152 pregleda na terenu
- 36 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
08.06.2015

U proteklih 48 sati u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 1711 pregleda u ambulanti
- 301 pregleda na terenu
- 46 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
06.06.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 653 pregleda u ambulanti
- 113 pregleda na terenu
- 69 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
05.06.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 661 pregleda u ambulanti
- 144 pregleda na terenu
- 38 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
04.06.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 635 pregleda u ambulanti
- 152 pregleda na terenu
- 51 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
03.06.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 630 pregleda u ambulanti
- 156 pregleda na terenu
- 47 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
02.06.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 697 pregleda u ambulanti
- 107 pregleda na terenu
- 29 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
01.06.2015

U proteklih 48 sati u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 1577 pregleda u ambulanti
- 288 pregleda na terenu
- 75 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite

Zavod za Hitnu medicinsku pomoć Crne Gore u aprilu 2015. godine,

obavio je:

- 18.673 pregleda u ambulanti
- 3.709 pregleda na terenu
- 972 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
30.05.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 684 pregleda u ambulanti
- 163 pregleda na terenu
- 50 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
29.05.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 580 pregleda u ambulanti
- 130 pregleda na terenu
- 16 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
28.05.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 649 pregleda u ambulanti
- 122 pregleda na terenu
- 40 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
27.05.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 654 pregleda u ambulanti
- 113 pregleda na terenu
- 30 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
26.05.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 704 pregleda u ambulanti
- 126 pregleda na terenu
- 30 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
25.05.2015

U proteklih 48 sati u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 1628 pregleda u ambulanti
- 299 pregleda na terenu
- 78 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
23.05.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 749 pregleda u ambulanti
- 135 pregleda na terenu
- 36 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
22.05.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 733 pregleda u ambulanti
- 122 pregleda na terenu
- 28 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
21.05.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 707 pregleda u ambulanti
- 136 pregleda na terenu
- 36 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
20.05.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 638 pregleda u ambulanti
- 131 pregleda na terenu
- 42 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
19.05.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 708 pregleda u ambulanti
- 124 pregleda na terenu
- 39 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
18.05.2015

U proteklih 48 sati u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 1582 pregleda u ambulanti
- 250 pregleda na terenu
- 67 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
16.05.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 629 pregleda u ambulanti
- 148 pregleda na terenu
- 40 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
15.05.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 634 pregleda u ambulanti
- 127 pregleda na terenu
- 27 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
14.05.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 637 pregleda u ambulanti
- 132 pregleda na terenu
- 30 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
13.05.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 625 pregleda u ambulanti
- 115 pregleda na terenu
- 33 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
12.05.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 642 pregleda u ambulanti
- 118 pregleda na terenu
- 34 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
11.05.2015

U proteklih 48 sati u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 1495 pregleda u ambulanti
- 254 pregleda na terenu
- 81 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
09.05.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 650 pregleda u ambulanti
- 123 pregleda na terenu
- 27 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
08.05.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 655 pregleda u ambulanti
- 104 pregleda na terenu
- 31 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
07.05.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 672 pregleda u ambulanti
- 129 pregleda na terenu
- 38 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
06.05.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 670 pregleda u ambulanti
- 93 pregleda na terenu
- 28 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
05.05.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 673 pregleda u ambulanti
- 144 pregleda na terenu
- 52 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
04.05.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 757 pregleda u ambulanti
- 140 pregleda na terenu
- 43 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
03.05.2015

U proteklih 48 sati u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 1480 pregleda u ambulanti
- 238 pregleda na terenu
- 83 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
01.05.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 572 pregleda u ambulanti
- 126 pregleda na terenu
- 34 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite

Zavod za Hitnu medicinsku pomoć Crne Gore u martu 2015. godine,

obavio je:

- 20.381 pregleda u ambulanti
- 4.362 pregleda na terenu
- 1.507 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
 

PROTEKLIH 24 SATA U CRNOJ GORI

31.07.2015

U proteklih 24 sata u jedinicama i podstanicama ZHMP Crne Gore, bilo je:

 

- Podgorica:

 

- 164 pregleda u ambulanti
- 39 pregleda na terenu
- 10 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Danilovgrad:

 

-  26 pregleda u ambulanti
-  5 pregleda na terenu
-  0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Nikšić:


- 50 pregleda u ambulanti
- 9 pregleda na terenu
- 2 pacijenta su upućeni u Urgentni blok

 

- Žabljak:


- 18 pregleda u ambulanti
- 5 pregleda na terenu
- 2 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Pljevlja:

 

- 41 pregleda u ambulanti
- 7 pregled na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bijelo Polje:

 

- 56 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Berane:


- 33 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Andrijevica:

 

- 10 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 2 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Plav:

 

-  56 pregleda u ambulanti
-  1 pregleda na terenu
-  1 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Rožaje:

 

- 51 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 0 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Mojkovac:

 

- 22 pregleda u ambulanti
- 7 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kolašin:

 

- 22 pregleda u ambulanti
- 6 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Cetinje:

 

- 23 pregleda u ambulanti
- 9 pregleda na terenu
- 2 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Budva:

 

- 83 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Tivat:

 

-  32 pregleda u ambulanti
-  4 pregleda na terenu
-  3 pacijent je upućeno u Urgentni blok

 

- Kotor:

 

- 23 pregleda u ambulanti
- 12 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Herceg Novi:

 

- 80 pregleda u ambulanti
- 8 pregleda na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bar:


- 94 pregleda u ambulanti

- 10 pregleda na terenu
- 4 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

Ulcinj:

 

- 119 pregleda u ambulanti
- 8 pregled na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Gusinje:

 

- 0 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Petrovac:

 

- 7 pregleda u ambulanti
- 1 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

30.07.2015

U proteklih 24 sata u jedinicama i podstanicama ZHMP Crne Gore, bilo je:

 

- Podgorica:

 

- 165 pregleda u ambulanti
- 32 pregleda na terenu
- 7 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Danilovgrad:

 

-  19 pregleda u ambulanti
-  4 pregleda na terenu
-  1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Nikšić:


- 57 pregleda u ambulanti
- 24 pregleda na terenu
- 4 pacijenta su upućeni u Urgentni blok

 

- Žabljak:


- 26 pregleda u ambulanti
- 1 pregleda na terenu
- 0 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Pljevlja:

 

- 43 pregleda u ambulanti
- 7 pregled na terenu
- 4 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bijelo Polje:

 

- 58 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Berane:


- 22 pregleda u ambulanti
- 5 pregleda na terenu
- 4 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Andrijevica:

 

- 10 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 0 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Plav:

 

-  38 pregleda u ambulanti
-  3 pregleda na terenu
-  3 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Rožaje:

 

- 41 pregleda u ambulanti
- 1 pregleda na terenu
- 0 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Mojkovac:

 

- 16 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 6 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kolašin:

 

- 23 pregleda u ambulanti
- 6 pregleda na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Cetinje:

 

- 22 pregleda u ambulanti
- 9 pregleda na terenu
- 0 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Budva:

 

- 80 pregleda u ambulanti
- 5 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Tivat:

 

-  48 pregleda u ambulanti
-  9 pregleda na terenu
-  1 pacijent je upućeno u Urgentni blok

 

- Kotor:

 

- 26 pregleda u ambulanti
- 9 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Herceg Novi:

 

- 94 pregleda u ambulanti
- 11 pregleda na terenu
- 6 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bar:


- 94 pregleda u ambulanti

- 9 pregleda na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

Ulcinj:

 

- 114 pregleda u ambulanti
- 4 pregled na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Gusinje:

 

- 0 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Petrovac:

 

- 14 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

29.07.2015

U proteklih 24 sata u jedinicama i podstanicama ZHMP Crne Gore, bilo je:

 

- Podgorica:

 

- 167 pregleda u ambulanti
- 38 pregleda na terenu
- 10 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Danilovgrad:

 

-  25 pregleda u ambulanti
-  3 pregleda na terenu
-  1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Nikšić:


- 44 pregleda u ambulanti
- 9 pregleda na terenu
- 2 pacijenta su upućeni u Urgentni blok

 

- Žabljak:


- 13 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 1 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Pljevlja:

 

- 43 pregleda u ambulanti
- 10 pregled na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bijelo Polje:

 

- 75 pregleda u ambulanti
- 8 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Berane:


- 30 pregleda u ambulanti
- 5 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Andrijevica:

 

- 14 pregleda u ambulanti
- 1 pregleda na terenu
- 0 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Plav:

 

-  38 pregleda u ambulanti
-  2 pregleda na terenu
-  1 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Rožaje:

 

- 45 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 3 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Mojkovac:

 

- 22 pregleda u ambulanti
- 9 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kolašin:

 

- 19 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Cetinje:

 

- 38 pregleda u ambulanti
- 8 pregleda na terenu
- 0 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Budva:

 

- 79 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Tivat:

 

-  40 pregleda u ambulanti
-  5 pregleda na terenu
-  1 pacijent je upućeno u Urgentni blok

 

- Kotor:

 

- 31 pregleda u ambulanti
- 7 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Herceg Novi:

 

- 85 pregleda u ambulanti
- 10 pregleda na terenu
- 6 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bar:


- 101 pregleda u ambulanti

- 11 pregleda na terenu
- 6 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

Ulcinj:

 

- 109 pregleda u ambulanti
- 3 pregled na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Gusinje:

 

- 0 pregleda u ambulanti
- 0 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Petrovac:

 

- 10 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

28.07.2015

U proteklih 24 sata u jedinicama i podstanicama ZHMP Crne Gore, bilo je:

 

- Podgorica:

 

- 183 pregleda u ambulanti
- 44 pregleda na terenu
- 6 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Danilovgrad:

 

-  16 pregleda u ambulanti
-  4 pregleda na terenu
-  3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Nikšić:


- 28 pregleda u ambulanti
- 9 pregleda na terenu
- 3 pacijenta su upućeni u Urgentni blok

 

- Žabljak:


- 12 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 0 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Pljevlja:

 

- 40 pregleda u ambulanti
- 7 pregled na terenu
- 4 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bijelo Polje:

 

- 47 pregleda u ambulanti
- 10 pregleda na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Berane:


- 36 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Andrijevica:

 

- 10 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 1 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Plav:

 

-  42 pregleda u ambulanti
-  2 pregleda na terenu
-  0 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Rožaje:

 

- 48 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 5 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Mojkovac:

 

- 24 pregleda u ambulanti
- 7 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kolašin:

 

- 12 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Cetinje:

 

- 28 pregleda u ambulanti
- 9 pregleda na terenu
- 0 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Budva:

 

- 71 pregleda u ambulanti
- 5 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Tivat:

 

-  46 pregleda u ambulanti
-  5 pregleda na terenu
-  2 pacijent je upućeno u Urgentni blok

 

- Kotor:

 

- 29 pregleda u ambulanti
- 5 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Herceg Novi:

 

- 89 pregleda u ambulanti
- 10 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bar:


- 86 pregleda u ambulanti

- 13 pregleda na terenu
- 4 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

Ulcinj:

 

- 97 pregleda u ambulanti
- 4 pregled na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Gusinje:

 

- 0 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Petrovac:

 

- 14 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

27.07.2015

U proteklih 48 sati u jedinicama i podstanicama ZHMP Crne Gore, bilo je:

 

- Podgorica:

 

- 369 pregleda u ambulanti
- 93 pregleda na terenu
- 21 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Danilovgrad:

 

-  53 pregleda u ambulanti
-  5 pregleda na terenu
-  1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Nikšić:


- 112 pregleda u ambulanti
- 27 pregleda na terenu
- 3 pacijenta su upućeni u Urgentni blok

 

- Žabljak:


- 53 pregleda u ambulanti
- 5 pregleda na terenu
- 2 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Pljevlja:

 

- 81 pregleda u ambulanti
- 10 pregled na terenu
- 5 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bijelo Polje:

 

- 141 pregleda u ambulanti
- 14 pregleda na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Berane:


- 69 pregleda u ambulanti
- 7 pregleda na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Andrijevica:

 

- 28 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 1 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Plav:

 

-  78 pregleda u ambulanti
-  10 pregleda na terenu
-  5 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Rožaje:

 

- 115 pregleda u ambulanti
- 6 pregleda na terenu
- 3 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Mojkovac:

 

- 46 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 4 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kolašin:

 

- 46 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Cetinje:

 

- 68 pregleda u ambulanti
- 13 pregleda na terenu
- 0 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Budva:

 

- 209 pregleda u ambulanti
- 11 pregleda na terenu
- 5 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Tivat:

 

-  103 pregleda u ambulanti
-  10 pregleda na terenu
-  2 pacijent je upućeno u Urgentni blok

 

- Kotor:

 

- 99 pregleda u ambulanti
- 15 pregleda na terenu
- 4 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Herceg Novi:

 

- 169 pregleda u ambulanti
- 16 pregleda na terenu
- 9 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bar:


- 193 pregleda u ambulanti

- 31 pregleda na terenu
- 19 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

Ulcinj:

 

- 223 pregleda u ambulanti
- 14 pregled na terenu
- 8 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Gusinje:

 

- 0 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Petrovac:

 

- 19 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

25.07.2015

U proteklih 24 sata u jedinicama i podstanicama ZHMP Crne Gore, bilo je:

 

- Podgorica:

 

- 160 pregleda u ambulanti
- 40 pregleda na terenu
- 13 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Danilovgrad:

 

-  19 pregleda u ambulanti
-  2 pregleda na terenu
-  1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Nikšić:


- 50 pregleda u ambulanti
- 21 pregleda na terenu
- 2 pacijenta su upućeni u Urgentni blok

 

- Žabljak:


- 21 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 0 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Pljevlja:

 

- 35 pregleda u ambulanti
- 2 pregled na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bijelo Polje:

 

- 73 pregleda u ambulanti
- 9 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Berane:


- 31 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Andrijevica:

 

- 10 pregleda u ambulanti
- 0 pregleda na terenu
- 1 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Plav:

 

-  36 pregleda u ambulanti
-  3 pregleda na terenu
-  0 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Rožaje:

 

- 36 pregleda u ambulanti
- 5 pregleda na terenu
- 0 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Mojkovac:

 

- 21 pregleda u ambulanti
- 12 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kolašin:

 

- 26 pregleda u ambulanti
- 15 pregleda na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Cetinje:

 

- 17 pregleda u ambulanti
- 7 pregleda na terenu
- 0 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Budva:

 

- 77 pregleda u ambulanti
- 7 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Tivat:

 

-  38 pregleda u ambulanti
-  2 pregleda na terenu
-  1 pacijent je upućeno u Urgentni blok

 

- Kotor:

 

- 30 pregleda u ambulanti
- 7 pregleda na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Herceg Novi:

 

- 71 pregleda u ambulanti
- 9 pregleda na terenu
- 6 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bar:


- 91 pregleda u ambulanti

- 10 pregleda na terenu
- 6 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

Ulcinj:

 

- 113 pregleda u ambulanti
- 5 pregled na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Gusinje:

 

- 0 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Petrovac:

 

- 9 pregleda u ambulanti
- 1 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

24.07.2015

U proteklih 24 sata u jedinicama i podstanicama ZHMP Crne Gore, bilo je:

 

- Podgorica:

 

- 148 pregleda u ambulanti
- 45 pregleda na terenu
- 14 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Danilovgrad:

 

-  25 pregleda u ambulanti
-  6 pregleda na terenu
-  2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Nikšić:


- 37 pregleda u ambulanti
- 8 pregleda na terenu
- 2 pacijenta su upućeni u Urgentni blok

 

- Žabljak:


- 25 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 1 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Pljevlja:

 

- 36 pregleda u ambulanti
- 3 pregled na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bijelo Polje:

 

- 64 pregleda u ambulanti
- 11 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Berane:


- 26 pregleda u ambulanti
- 8 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Andrijevica:

 

- 15 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 2 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Plav:

 

-  28 pregleda u ambulanti
-  3 pregleda na terenu
-  0 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Rožaje:

 

- 39 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 0 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Mojkovac:

 

- 21 pregleda u ambulanti
- 7 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kolašin:

 

- 23 pregleda u ambulanti
- 26 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Cetinje:

 

- 37 pregleda u ambulanti
- 6 pregleda na terenu
- 0 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Budva:

 

- 83 pregleda u ambulanti
- 13 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Tivat:

 

-  29 pregleda u ambulanti
-  3 pregleda na terenu
-  0 pacijent je upućeno u Urgentni blok

 

- Kotor:

 

- 42 pregleda u ambulanti
- 11 pregleda na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Herceg Novi:

 

- 71 pregleda u ambulanti
- 12 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bar:


- 98 pregleda u ambulanti

- 11 pregleda na terenu
- 5 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

Ulcinj:

 

- 117 pregleda u ambulanti
- 18 pregled na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Gusinje:

 

- 0 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Petrovac:

 

- 11 pregleda u ambulanti
- 0 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

23.07.2015

U proteklih 24 sata u jedinicama i podstanicama ZHMP Crne Gore, bilo je:

 

- Podgorica:

 

- 166 pregleda u ambulanti
- 30 pregleda na terenu
- 10 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Danilovgrad:

 

-  28 pregleda u ambulanti
-  5 pregleda na terenu
-  1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Nikšić:


- 53 pregleda u ambulanti
- 15 pregleda na terenu
- 3 pacijenta su upućeni u Urgentni blok

 

- Žabljak:


- 18 pregleda u ambulanti
- 5 pregleda na terenu
- 1 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Pljevlja:

 

- 46 pregleda u ambulanti
- 6 pregled na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bijelo Polje:

 

- 65 pregleda u ambulanti
- 8 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Berane:


- 19 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Andrijevica:

 

- 9 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 0 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Plav:

 

-  38 pregleda u ambulanti
-  6 pregleda na terenu
-  2 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Rožaje:

 

- 37 pregleda u ambulanti
- 1 pregleda na terenu
- 1 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Mojkovac:

 

- 19 pregleda u ambulanti
- 7 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kolašin:

 

- 16 pregleda u ambulanti
- 24 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Cetinje:

 

- 21 pregleda u ambulanti
- 5 pregleda na terenu
- 0 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Budva:

 

- 104 pregleda u ambulanti
- 13 pregleda na terenu
- 4 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Tivat:

 

-  40 pregleda u ambulanti
-  7 pregleda na terenu
-  2 pacijent je upućeno u Urgentni blok

 

- Kotor:

 

- 34 pregleda u ambulanti
- 8 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Herceg Novi:

 

- 95 pregleda u ambulanti
- 10 pregleda na terenu
- 4 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bar:


- 95 pregleda u ambulanti

- 14 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

Ulcinj:

 

- 101 pregleda u ambulanti
- 14 pregled na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Gusinje:

 

- 0 pregleda u ambulanti
- 1 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Petrovac:

 

- 15 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

22.07.2015

U proteklih 24 sata u jedinicama i podstanicama ZHMP Crne Gore, bilo je:

 

- Podgorica:

 

- 155 pregleda u ambulanti
- 40 pregleda na terenu
- 10 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Danilovgrad:

 

-  21 pregleda u ambulanti
-  3 pregleda na terenu
-  1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Nikšić:


- 38 pregleda u ambulanti
- 20 pregleda na terenu
- 3 pacijenta su upućeni u Urgentni blok

 

- Žabljak:


- 17 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 1 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Pljevlja:

 

- 31 pregleda u ambulanti
- 2 pregled na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bijelo Polje:

 

- 69 pregleda u ambulanti
- 5 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Berane:


- 21 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Andrijevica:

 

- 3 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 0 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Plav:

 

-  35 pregleda u ambulanti
-  4 pregleda na terenu
-  0 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Rožaje:

 

- 46 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 1 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Mojkovac:

 

- 26 pregleda u ambulanti
- 10 pregleda na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kolašin:

 

- 17 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Cetinje:

 

- 33 pregleda u ambulanti
- 11 pregleda na terenu
- 0 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Budva:

 

- 72 pregleda u ambulanti
- 10 pregleda na terenu
- 4 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Tivat:

 

-  59 pregleda u ambulanti
-  4 pregleda na terenu
-  1 pacijent je upućeno u Urgentni blok

 

- Kotor:

 

- 33 pregleda u ambulanti
- 14 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Herceg Novi:

 

- 71 pregleda u ambulanti
- 7 pregleda na terenu
- 4 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bar:


- 77 pregleda u ambulanti

- 11 pregleda na terenu
- 5 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

Ulcinj:

 

- 106 pregleda u ambulanti
- 9 pregled na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Gusinje:

 

- 0 pregleda u ambulanti
- 0 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Petrovac:

 

- 18 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

21.07.2015

U proteklih 24 sata u jedinicama i podstanicama ZHMP Crne Gore, bilo je:

 

- Podgorica:

 

- 154 pregleda u ambulanti
- 42 pregleda na terenu
- 11 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Danilovgrad:

 

-  34 pregleda u ambulanti
-  3 pregleda na terenu
-  0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Nikšić:


- 60 pregleda u ambulanti
- 12 pregleda na terenu
- 2 pacijenta su upućeni u Urgentni blok

 

- Žabljak:


- 15 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 0 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Pljevlja:

 

- 42 pregleda u ambulanti
- 3 pregled na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bijelo Polje:

 

- 85 pregleda u ambulanti
- 10 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Berane:


- 27 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Andrijevica:

 

- 12 pregleda u ambulanti
- 1 pregleda na terenu
- 0 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Plav:

 

-  33 pregleda u ambulanti
-  0 pregleda na terenu
-  1 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Rožaje:

 

- 53 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 1 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Mojkovac:

 

- 28 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kolašin:

 

- 17 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Cetinje:

 

- 27 pregleda u ambulanti
- 11 pregleda na terenu
- 3 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Budva:

 

- 71 pregleda u ambulanti
- 5 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Tivat:

 

-  43 pregleda u ambulanti
-  4 pregleda na terenu
-  1 pacijent je upućeno u Urgentni blok

 

- Kotor:

 

- 34 pregleda u ambulanti
- 8 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Herceg Novi:

 

- 66 pregleda u ambulanti
- 12 pregleda na terenu
- 4 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bar:


- 77 pregleda u ambulanti

- 9 pregleda na terenu
- 6 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

Ulcinj:

 

- 88 pregleda u ambulanti
- 3 pregled na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Gusinje:

 

- 0 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Petrovac:

 

- 11 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

20.07.2015

U proteklih 48 sati u jedinicama i podstanicama ZHMP Crne Gore, bilo je:

 

- Podgorica:

 

- 369 pregleda u ambulanti
- 86 pregleda na terenu
- 26 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Danilovgrad:

 

-  46 pregleda u ambulanti
-  8 pregleda na terenu
-  1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Nikšić:


- 90 pregleda u ambulanti
- 33 pregleda na terenu
- 4 pacijenta su upućeni u Urgentni blok

 

- Žabljak:


- 34 pregleda u ambulanti
- 9 pregleda na terenu
- 6 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Pljevlja:

 

- 111 pregleda u ambulanti
- 10 pregled na terenu
- 5 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bijelo Polje:

 

- 147 pregleda u ambulanti
- 13 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Berane:


- 46 pregleda u ambulanti
- 14 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Andrijevica:

 

- 31 pregleda u ambulanti
- 1 pregleda na terenu
- 2 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Plav:

 

-  96 pregleda u ambulanti
-  6 pregleda na terenu
-  0 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Rožaje:

 

- 140 pregleda u ambulanti
- 8 pregleda na terenu
- 1 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Mojkovac:

 

- 61 pregleda u ambulanti
- 13 pregleda na terenu
- 5 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kolašin:

 

- 43 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Cetinje:

 

- 75 pregleda u ambulanti
- 16 pregleda na terenu
- 0 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Budva:

 

- 211 pregleda u ambulanti
- 14 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Tivat:

 

-  81 pregleda u ambulanti
-  13 pregleda na terenu
-  0 pacijent je upućeno u Urgentni blok

 

- Kotor:

 

- 106 pregleda u ambulanti
- 16 pregleda na terenu
- 5 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Herceg Novi:

 

- 140 pregleda u ambulanti
- 28 pregleda na terenu
- 10 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bar:


- 148 pregleda u ambulanti

- 20 pregleda na terenu
- 4 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

Ulcinj:

 

- 168 pregleda u ambulanti
- 9 pregled na terenu
- 8 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Gusinje:

 

- 0 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Petrovac:

 

- 20 pregleda u ambulanti
- 1 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

18.07.2015

U proteklih 24 sata u jedinicama i podstanicama ZHMP Crne Gore, bilo je:

 

- Podgorica:

 

- 172 pregleda u ambulanti
- 51 pregleda na terenu
- 12 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Danilovgrad:

 

-  16 pregleda u ambulanti
-  3 pregleda na terenu
-  0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Nikšić:


- 62 pregleda u ambulanti
- 21 pregleda na terenu
- 3 pacijenta su upućeni u Urgentni blok

 

- Žabljak:


- 14 pregleda u ambulanti
- 5 pregleda na terenu
- 0 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Pljevlja:

 

- 31 pregleda u ambulanti
- 3 pregled na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bijelo Polje:

 

- 74 pregleda u ambulanti
- 1 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Berane:


- 22 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Andrijevica:

 

- 9 pregleda u ambulanti
- 1 pregleda na terenu
- 2 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Plav:

 

-  35 pregleda u ambulanti
-  6 pregleda na terenu
-  0 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Rožaje:

 

- 69 pregleda u ambulanti
- 1 pregleda na terenu
- 2 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Mojkovac:

 

- 12 pregleda u ambulanti
- 7 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kolašin:

 

- 16 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Cetinje:

 

- 30 pregleda u ambulanti
- 10 pregleda na terenu
- 0 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Budva:

 

- 66 pregleda u ambulanti
- 6 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Tivat:

 

-  26 pregleda u ambulanti
-  5 pregleda na terenu
-  2 pacijent je upućeno u Urgentni blok

 

- Kotor:

 

- 24 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Herceg Novi:

 

- 66 pregleda u ambulanti
- 8 pregleda na terenu
- 6 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bar:


- 77 pregleda u ambulanti

- 11 pregleda na terenu
- 7 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

Ulcinj:

 

- 85 pregleda u ambulanti
- 4 pregled na terenu
- 4 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Gusinje:

 

- 0 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Petrovac:

 

- 3 pregleda u ambulanti
- 1 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

17.07.2015

U proteklih 24 sata u jedinicama i podstanicama ZHMP Crne Gore, bilo je:

 

- Podgorica:

 

- 165 pregleda u ambulanti
- 46 pregleda na terenu
- 13 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Danilovgrad:

 

-  12 pregleda u ambulanti
-  7 pregleda na terenu
-  2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Nikšić:


- 49 pregleda u ambulanti
- 13 pregleda na terenu
- 2 pacijenta su upućeni u Urgentni blok

 

- Žabljak:


- 4 pregleda u ambulanti
- 8 pregleda na terenu
- 2 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Pljevlja:

 

- 48 pregleda u ambulanti
- 7 pregled na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bijelo Polje:

 

- 66 pregleda u ambulanti
- 6 pregleda na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Berane:


- 17 pregleda u ambulanti
- 10 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Andrijevica:

 

- 6 pregleda u ambulanti
- 0 pregleda na terenu
- 0 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Plav:

 

-  33 pregleda u ambulanti
-  3 pregleda na terenu
-  1 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Rožaje:

 

- 48 pregleda u ambulanti
- 0 pregleda na terenu
- 2 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Mojkovac:

 

- 20 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kolašin:

 

- 16 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Cetinje:

 

- 25 pregleda u ambulanti
- 11 pregleda na terenu
- 2 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Budva:

 

- 61 pregleda u ambulanti
- 5 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Tivat:

 

-  22 pregleda u ambulanti
-  6 pregleda na terenu
-  0 pacijent je upućeno u Urgentni blok

 

- Kotor:

 

- 39 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Herceg Novi:

 

- 65 pregleda u ambulanti
- 11 pregleda na terenu
- 6 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bar:


- 58 pregleda u ambulanti

- 10 pregleda na terenu
- 4 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

Ulcinj:

 

- 65 pregleda u ambulanti
- 5 pregled na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Gusinje:

 

- 0 pregleda u ambulanti
- 1 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Petrovac:

 

- 2 pregleda u ambulanti
- 0 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

16.07.2015

U proteklih 24 sata u jedinicama i podstanicama ZHMP Crne Gore, bilo je:

 

- Podgorica:

 

- 169 pregleda u ambulanti
- 39 pregleda na terenu
- 7 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Danilovgrad:

 

-  10 pregleda u ambulanti
-  2 pregleda na terenu
-  1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Nikšić:


- 41 pregleda u ambulanti
- 13 pregleda na terenu
- 1 pacijenta su upućeni u Urgentni blok

 

- Žabljak:


- 15 pregleda u ambulanti
- 8 pregleda na terenu
- 2 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Pljevlja:

 

- 37 pregleda u ambulanti
- 2 pregled na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bijelo Polje:

 

- 55 pregleda u ambulanti
- 9 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Berane:


- 27 pregleda u ambulanti
- 8 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Andrijevica:

 

- 5 pregleda u ambulanti
- 0 pregleda na terenu
- 1 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Plav:

 

-  23 pregleda u ambulanti
-  4 pregleda na terenu
-  0 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Rožaje:

 

- 47 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 2 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Mojkovac:

 

- 17 pregleda u ambulanti
- 6 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kolašin:

 

- 11 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Cetinje:

 

- 30 pregleda u ambulanti
- 8 pregleda na terenu
- 0 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Budva:

 

- 58 pregleda u ambulanti
- 7 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Tivat:

 

-  42 pregleda u ambulanti
-  4 pregleda na terenu
-  2 pacijent je upućeno u Urgentni blok

 

- Kotor:

 

- 33 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Herceg Novi:

 

- 54 pregleda u ambulanti
- 5 pregleda na terenu
- 4 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bar:


- 70 pregleda u ambulanti

- 9 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

Ulcinj:

 

- 59 pregleda u ambulanti
- 3 pregled na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Gusinje:

 

- 0 pregleda u ambulanti
- 1 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Petrovac:

 

- 3 pregleda u ambulanti
- 1 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok
 
Posjetioci
Trenutno: 13
Pretraga