Get Adobe Flash player
Vrijeme
Vremenska Prognoza
°F°C
Podgorica, Crna Gora
invalid location provided

Naslovna strana

 

PROTEKLIH 24 SATA U CRNOJ GORI

UKUPAN BROJ PREGLEDA ZA 2014. GODINU

Zavod za Hitnu medicinsku pomoć Crne Gore u 2014. godini,

obavio je:

- 254.921 pregleda u ambulanti
- 43.193 pregleda na terenu
- 13.081 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite

Zavod za Hitnu medicinsku pomoć Crne Gore u aprilu 2015. godine,

obavio je:

- 18.673 pregleda u ambulanti
- 3.709 pregleda na terenu
- 972 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
26.05.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 704 pregleda u ambulanti
- 126 pregleda na terenu
- 30 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
25.05.2015

U proteklih 48 sati u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 1628 pregleda u ambulanti
- 299 pregleda na terenu
- 78 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
23.05.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 749 pregleda u ambulanti
- 135 pregleda na terenu
- 36 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
22.05.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 733 pregleda u ambulanti
- 122 pregleda na terenu
- 28 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
21.05.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 707 pregleda u ambulanti
- 136 pregleda na terenu
- 36 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
20.05.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 638 pregleda u ambulanti
- 131 pregleda na terenu
- 42 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
19.05.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 708 pregleda u ambulanti
- 124 pregleda na terenu
- 39 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
18.05.2015

U proteklih 48 sati u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 1582 pregleda u ambulanti
- 250 pregleda na terenu
- 67 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
16.05.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 629 pregleda u ambulanti
- 148 pregleda na terenu
- 40 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
15.05.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 634 pregleda u ambulanti
- 127 pregleda na terenu
- 27 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
14.05.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 637 pregleda u ambulanti
- 132 pregleda na terenu
- 30 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
13.05.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 625 pregleda u ambulanti
- 115 pregleda na terenu
- 33 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
12.05.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 642 pregleda u ambulanti
- 118 pregleda na terenu
- 34 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
11.05.2015

U proteklih 48 sati u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 1495 pregleda u ambulanti
- 254 pregleda na terenu
- 81 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
09.05.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 650 pregleda u ambulanti
- 123 pregleda na terenu
- 27 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
08.05.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 655 pregleda u ambulanti
- 104 pregleda na terenu
- 31 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
07.05.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 672 pregleda u ambulanti
- 129 pregleda na terenu
- 38 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
06.05.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 670 pregleda u ambulanti
- 93 pregleda na terenu
- 28 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
05.05.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 673 pregleda u ambulanti
- 144 pregleda na terenu
- 52 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
04.05.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 757 pregleda u ambulanti
- 140 pregleda na terenu
- 43 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
03.05.2015

U proteklih 48 sati u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 1480 pregleda u ambulanti
- 238 pregleda na terenu
- 83 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
01.05.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 572 pregleda u ambulanti
- 126 pregleda na terenu
- 34 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite

Zavod za Hitnu medicinsku pomoć Crne Gore u martu 2015. godine,

obavio je:

- 20.381 pregleda u ambulanti
- 4.362 pregleda na terenu
- 1.507 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
 

PROTEKLIH 24 SATA U CRNOJ GORI

26. 05. 2015.

U proteklih 24 sata u jedinicama i podstanicama ZHMP Crne Gore, bilo je:

 

- Podgorica:

 

- 161 pregleda u ambulanti
- 46 pregleda na terenu
- 10 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Danilovgrad:

 

-  20 pregleda u ambulanti
-  1 pregleda na terenu
-  0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Nikšić:


- 32 pregleda u ambulanti
- 11 pregleda na terenu
- 0 pacijenta su upućeni u Urgentni blok

 

- Žabljak:


- 22 pregleda u ambulanti
- 0 pregleda na terenu
- 2 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Pljevlja:

 

- 48 pregleda u ambulanti
- 3 pregled na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bijelo Polje:

 

- 55 pregleda u ambulanti
- 6 pregleda na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Berane:


- 21 pregleda u ambulanti
- 9 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Andrijevica:

 

- 9 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 0 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Plav:

 

-  28 pregleda u ambulanti
-  6 pregleda na terenu
-  1 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Rožaje:

 

- 51 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 2 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Mojkovac:

 

- 14 pregleda u ambulanti
- 5 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kolašin:

 

- 13 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Cetinje:

 

- 31 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 0 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Budva:

 

- 36 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Tivat:

 

- 22 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kotor:

 

- 22 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Herceg Novi:

 

- 38 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bar:


- 41 pregleda u ambulanti

- 5 pregleda na terenu
- 4 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

Ulcinj:

 

- 40 pregleda u ambulanti
- 3 pregled na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Gusinje:

 

- 0 pregleda u ambulanti
- 2 pregled na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

25. 05. 2015.

U proteklih 48 sati u jedinicama i podstanicama ZHMP Crne Gore, bilo je:

 

- Podgorica:

 

- 369 pregleda u ambulanti
- 108 pregleda na terenu
- 32 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Danilovgrad:

 

-  42 pregleda u ambulanti
-  13 pregleda na terenu
-  1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Nikšić:


- 95 pregleda u ambulanti
- 32 pregleda na terenu
- 6 pacijenta su upućeni u Urgentni blok

 

- Žabljak:


- 52 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 3 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Pljevlja:

 

- 83 pregleda u ambulanti
- 9 pregled na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bijelo Polje:

 

- 115 pregleda u ambulanti
- 13 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Berane:


- 51 pregleda u ambulanti
- 6 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Andrijevica:

 

- 18 pregleda u ambulanti
- 7 pregleda na terenu
- 2 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Plav:

 

-  53 pregleda u ambulanti
-  6 pregleda na terenu
-  1 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Rožaje:

 

- 106 pregleda u ambulanti
- 12 pregleda na terenu
- 2 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Mojkovac:

 

- 36 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kolašin:

 

- 38 pregleda u ambulanti
- 12 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Cetinje:

 

- 63 pregleda u ambulanti
- 10 pregleda na terenu
- 1 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Budva:

 

- 105 pregleda u ambulanti
- 12 pregleda na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Tivat:

 

- 51 pregleda u ambulanti
- 9 pregleda na terenu
- 4 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kotor:

 

- 77 pregleda u ambulanti
- 12 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Herceg Novi:

 

- 64 pregleda u ambulanti
- 11 pregleda na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bar:


- 102 pregleda u ambulanti

- 13 pregleda na terenu
- 8 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

Ulcinj:

 

- 88 pregleda u ambulanti
- 7 pregled na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Gusinje:

 

- 0 pregleda u ambulanti
- 2 pregled na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

23. 05. 2015.

U proteklih 24 sata u jedinicama i podstanicama ZHMP Crne Gore, bilo je:

 

- Podgorica:

 

- 143 pregleda u ambulanti
- 39 pregleda na terenu
- 11 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Danilovgrad:

 

-  14 pregleda u ambulanti
-  5 pregleda na terenu
-  4 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Nikšić:


- 35 pregleda u ambulanti
- 12 pregleda na terenu
- 0 pacijenta su upućeni u Urgentni blok

 

- Žabljak:


- 4 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 0 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Pljevlja:

 

- 49 pregleda u ambulanti
- 6 pregled na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bijelo Polje:

 

- 47 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Berane:


- 25 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Andrijevica:

 

- 8 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 0 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Plav:

 

-  37 pregleda u ambulanti
-  5 pregleda na terenu
-  0 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Rožaje:

 

- 60 pregleda u ambulanti
- 6 pregleda na terenu
- 1 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Mojkovac:

 

- 31 pregleda u ambulanti
- 9 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kolašin:

 

- 18 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Cetinje:

 

- 30 pregleda u ambulanti
- 6 pregleda na terenu
- 1 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Budva:

 

- 52 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Tivat:

 

- 28 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kotor:

 

- 30 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Herceg Novi:

 

- 39 pregleda u ambulanti
- 10 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bar:


- 57 pregleda u ambulanti

- 9 pregleda na terenu
- 4 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

Ulcinj:

 

- 42 pregleda u ambulanti
- 7 pregled na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Gusinje:

 

- 0 pregleda u ambulanti
- 2 pregled na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

22. 05. 2015.

U proteklih 24 sata u jedinicama i podstanicama ZHMP Crne Gore, bilo je:

 

- Podgorica:

 

- 163 pregleda u ambulanti
- 40 pregleda na terenu
- 10 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Danilovgrad:

 

-  34 pregleda u ambulanti
-  1 pregleda na terenu
-  1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Nikšić:


- 42 pregleda u ambulanti
- 11 pregleda na terenu
- 1 pacijenta su upućeni u Urgentni blok

 

- Žabljak:


- 15 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 0 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Pljevlja:

 

- 47 pregleda u ambulanti
- 4 pregled na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bijelo Polje:

 

- 44 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Berane:


- 27 pregleda u ambulanti
- 1 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Andrijevica:

 

- 7 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 0 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Plav:

 

-  28 pregleda u ambulanti
-  4 pregleda na terenu
-  1 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Rožaje:

 

- 52 pregleda u ambulanti
- 6 pregleda na terenu
- 1 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Mojkovac:

 

- 19 pregleda u ambulanti
- 6 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kolašin:

 

- 18 pregleda u ambulanti
- 8 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Cetinje:

 

- 29 pregleda u ambulanti
- 12 pregleda na terenu
- 2 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Budva:

 

- 56 pregleda u ambulanti
- 8 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Tivat:

 

- 19 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kotor:

 

- 37 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Herceg Novi:

 

- 23 pregleda u ambulanti
- 6 pregleda na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bar:


- 39 pregleda u ambulanti

- 4 pregleda na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

Ulcinj:

 

- 37 pregleda u ambulanti
- 4 pregled na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Gusinje:

 

- 0 pregleda u ambulanti
- 2 pregled na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

21. 05. 2015.

U proteklih 24 sata u jedinicama i podstanicama ZHMP Crne Gore, bilo je:

 

- Podgorica:

 

- 177 pregleda u ambulanti
- 40 pregleda na terenu
- 9 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Danilovgrad:

 

-  24 pregleda u ambulanti
-  3 pregleda na terenu
-  2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Nikšić:


- 41 pregleda u ambulanti
- 11 pregleda na terenu
- 3 pacijenta su upućeni u Urgentni blok

 

- Žabljak:


- 12 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 0 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Pljevlja:

 

- 30 pregleda u ambulanti
- 11 pregled na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bijelo Polje:

 

- 60 pregleda u ambulanti
- 5 pregleda na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Berane:


- 26 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Andrijevica:

 

- 4 pregleda u ambulanti
- 1 pregleda na terenu
- 0 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Plav:

 

-  22 pregleda u ambulanti
-  2 pregleda na terenu
-  1 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Rožaje:

 

- 39 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 0 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Mojkovac:

 

- 14 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kolašin:

 

- 10 pregleda u ambulanti
- 6 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Cetinje:

 

- 32 pregleda u ambulanti
- 9 pregleda na terenu
- 2 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Budva:

 

- 46 pregleda u ambulanti
- 5 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Tivat:

 

- 23 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kotor:

 

- 24 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Herceg Novi:

 

- 32 pregleda u ambulanti
- 8 pregleda na terenu
- 4 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bar:


- 41 pregleda u ambulanti

- 11 pregleda na terenu
- 6 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

Ulcinj:

 

- 50 pregleda u ambulanti
- 5 pregled na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Gusinje:

 

- 0 pregleda u ambulanti
- 0 pregled na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

20. 05. 2015.

U proteklih 24 sata u jedinicama i podstanicama ZHMP Crne Gore, bilo je:

 

- Podgorica:

 

- 132 pregleda u ambulanti
- 35 pregleda na terenu
- 12 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Danilovgrad:

 

-  16 pregleda u ambulanti
-  4 pregleda na terenu
-  1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Nikšić:


- 60 pregleda u ambulanti
- 12 pregleda na terenu
- 1 pacijenta su upućeni u Urgentni blok

 

- Žabljak:


- 16 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 0 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Pljevlja:

 

- 26 pregleda u ambulanti
- 4 pregled na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bijelo Polje:

 

- 44 pregleda u ambulanti
- 10 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Berane:


- 24 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Andrijevica:

 

- 7 pregleda u ambulanti
- 1 pregleda na terenu
- 0 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Plav:

 

-  21 pregleda u ambulanti
-  6 pregleda na terenu
-  0 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Rožaje:

 

- 36 pregleda u ambulanti
- 5 pregleda na terenu
- 2 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Mojkovac:

 

- 14 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kolašin:

 

- 13 pregleda u ambulanti
- 5 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Cetinje:

 

- 26 pregleda u ambulanti
- 5 pregleda na terenu
- 2 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Budva:

 

- 39 pregleda u ambulanti
- 5 pregleda na terenu
- 6 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Tivat:

 

- 24 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kotor:

 

- 20 pregleda u ambulanti
- 1 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Herceg Novi:

 

- 35 pregleda u ambulanti
- 11 pregleda na terenu
- 4 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bar:


- 45 pregleda u ambulanti

- 10 pregleda na terenu
- 6 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

Ulcinj:

 

- 40 pregleda u ambulanti
- 3 pregled na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Gusinje:

 

- 0 pregleda u ambulanti
- 1 pregled na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok
 
Posjetioci
Trenutno: 18
Pretraga