Get Adobe Flash player
Vrijeme
Vremenska Prognoza
°F°C
Podgorica, Crna Gora
invalid location provided

Naslovna strana

 

PROTEKLIH 24 SATA U CRNOJ GORI

UKUPAN BROJ PREGLEDA ZA 2014. GODINU

Zavod za Hitnu medicinsku pomoć Crne Gore u 2014. godini,

obavio je:

- 254.921 pregleda u ambulanti
- 43.193 pregleda na terenu
- 13.081 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite

Zavod za Hitnu medicinsku pomoć Crne Gore u avgustu 2015. godine,

obavio je:

- 31.440 pregleda u ambulanti
- 4.604 pregleda na terenu
- 1.325 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite

Zavod za Hitnu medicinsku pomoć Crne Gore u julu 2015. godine,

obavio je:

- 29.689 pregleda u ambulanti
- 4.736 pregleda na terenu
- 1.356 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite

Zavod za Hitnu medicinsku pomoć Crne Gore u junu 2015. godine,

obavio je:

- 21.684 pregleda u ambulanti
- 4.173 pregleda na terenu
- 1.236 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite

Zavod za Hitnu medicinsku pomoć Crne Gore u maju 2015. godine,

obavio je:

- 23.117 pregleda u ambulanti
- 4.071 pregleda na terenu
- 1.151 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite

Zavod za Hitnu medicinsku pomoć Crne Gore u aprilu 2015. godine,

obavio je:

- 18.673 pregleda u ambulanti
- 3.709 pregleda na terenu
- 972 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
13.10.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 613 pregleda u ambulanti
- 145 pregleda na terenu
- 43 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
12.10.2015

U proteklih 48 sati u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 1.349 pregleda u ambulanti
- 249 pregleda na terenu
- 62 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
10.10.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 589 pregleda u ambulanti
- 137 pregleda na terenu
- 46 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
09.10.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 529 pregleda u ambulanti
- 123 pregleda na terenu
- 38 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
08.10.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 572 pregleda u ambulanti
- 134 pregleda na terenu
- 35 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
07.10.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 577 pregleda u ambulanti
- 145 pregleda na terenu
- 35 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
06.10.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 641 pregleda u ambulanti
- 148 pregleda na terenu
- 54 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
05.10.2015

U proteklih 48 sati u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 1.648 pregleda u ambulanti
- 292 pregleda na terenu
- 64 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
03.10.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 599 pregleda u ambulanti
- 141 pregleda na terenu
- 37 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
02.10.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 580 pregleda u ambulanti
- 135 pregleda na terenu
- 45 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
01.10.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 652 pregleda u ambulanti
- 122 pregleda na terenu
- 42 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite

Zavod za Hitnu medicinsku pomoć Crne Gore u septembru 2015. godine,

obavio je:

- 22.303 pregleda u ambulanti
- 3.922 pregleda na terenu
- 1.137 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
30.09.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 607 pregleda u ambulanti
- 132 pregleda na terenu
- 46 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
29.09.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 578 pregleda u ambulanti
- 130 pregleda na terenu
- 49 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
28.09.2015

U proteklih 48 sati u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 1527 pregleda u ambulanti
- 270 pregleda na terenu
- 81 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
26.09.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 646 pregleda u ambulanti
- 131 pregleda na terenu
- 47 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
25.09.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 697 pregleda u ambulanti
- 106 pregleda na terenu
- 29 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
24.09.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 691 pregleda u ambulanti
- 141 pregleda na terenu
- 41 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
23.09.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 699 pregleda u ambulanti
- 122 pregleda na terenu
- 37 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
22.09.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 674 pregleda u ambulanti
- 122 pregleda na terenu
- 45 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
21.09.2015

U proteklih 48 sati u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 1.668 pregleda u ambulanti
- 232 pregleda na terenu
- 88 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
19.09.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 713 pregleda u ambulanti
- 152 pregleda na terenu
- 48 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
18.09.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 672 pregleda u ambulanti
- 137 pregleda na terenu
- 29 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
17.09.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 715 pregleda u ambulanti
- 128 pregleda na terenu
- 33 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
16.09.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 744 pregleda u ambulanti
- 131 pregleda na terenu
- 40 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
15.09.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 737 pregleda u ambulanti
- 112 pregleda na terenu
- 34 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
14.09.2015

U proteklih 48 sati u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 1.709 pregleda u ambulanti
- 372 pregleda na terenu
- 64 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
12.09.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 639 pregleda u ambulanti
- 135 pregleda na terenu
- 36 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
11.09.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 622 pregleda u ambulanti
- 130 pregleda na terenu
- 48 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
10.09.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 710 pregleda u ambulanti
- 104 pregleda na terenu
- 21 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
09.09.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 686 pregleda u ambulanti
- 139 pregleda na terenu
- 43 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
07.09.2015

U proteklih 48 sati u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 1.922 pregleda u ambulanti
- 288 pregleda na terenu
- 77 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
05.09.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 759 pregleda u ambulanti
- 142 pregleda na terenu
- 31 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
04.09.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 822 pregleda u ambulanti
- 139 pregleda na terenu
- 32 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
03.09.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 872 pregleda u ambulanti
- 139 pregleda na terenu
- 38 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
02.09.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 814 pregleda u ambulanti
- 131 pregleda na terenu
- 43 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
01.09.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 887 pregleda u ambulanti
- 160 pregleda na terenu
- 55 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
 

PROTEKLIH 24 SATA U CRNOJ GORI

13.10.2015

U proteklih 24 sata u jedinicama i podstanicama ZHMP Crne Gore, bilo je:

 

- Podgorica:

 

- 157 pregleda u ambulanti
- 43 pregleda na terenu
- 12 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Danilovgrad:

 

-  19 pregleda u ambulanti
-  7 pregleda na terenu
-  1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Nikšić:


- 42 pregleda u ambulanti
- 21 pregleda na terenu
- 7 pacijenta su upućeni u Urgentni blok

 

- Žabljak:


- 3 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 2 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Pljevlja:

 

- 37 pregleda u ambulanti
- 6 pregled na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bijelo Polje:

 

- 51 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Berane:


- 17 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Andrijevica:

 

- 5 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 0 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Plav:

 

-  29 pregleda u ambulanti
-  7 pregleda na terenu
-  0 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Rožaje:

 

- 27 pregleda u ambulanti
- 1 pregleda na terenu
- 3 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Mojkovac:

 

- 15 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kolašin:

 

- 14 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Cetinje:

 

- 30 pregleda u ambulanti
- 6 pregleda na terenu
- 3 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Budva:

 

- 28 pregleda u ambulanti
- 5 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Tivat:

 

-  19 pregleda u ambulanti
-  1 pregleda na terenu
-  0 pacijent je upućeno u Urgentni blok

 

- Kotor:

 

- 27 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Herceg Novi:

 

- 22 pregleda u ambulanti
- 10 pregleda na terenu
- 5 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bar:


- 29 pregleda u ambulanti

- 12 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

Ulcinj:

 

- 42 pregleda u ambulanti
- 2 pregled na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Gusinje:

 

- 0 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

12.10.2015

U proteklih 48 sati u jedinicama i podstanicama ZHMP Crne Gore, bilo je:

 

- Podgorica:

 

- 318 pregleda u ambulanti
- 86 pregleda na terenu
- 17 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Danilovgrad:

 

-  41 pregleda u ambulanti
-  12 pregleda na terenu
-  3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Nikšić:


- 81 pregleda u ambulanti
- 21 pregleda na terenu
- 4 pacijenta su upućeni u Urgentni blok

 

- Žabljak:


- 18 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 5 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Pljevlja:

 

- 72 pregleda u ambulanti
- 12 pregled na terenu
- 6 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bijelo Polje:

 

- 110 pregleda u ambulanti
- 13 pregleda na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Berane:


- 50 pregleda u ambulanti
- 6 pregleda na terenu
- 5 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Andrijevica:

 

- 20 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 1 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Plav:

 

-  70 pregleda u ambulanti
-  4 pregleda na terenu
-  0 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Rožaje:

 

- 108 pregleda u ambulanti
- 6 pregleda na terenu
- 4 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Mojkovac:

 

- 35 pregleda u ambulanti
- 5 pregleda na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kolašin:

 

- 17 pregleda u ambulanti
- 12 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Cetinje:

 

- 47 pregleda u ambulanti
- 12 pregleda na terenu
- 0 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Budva:

 

- 64 pregleda u ambulanti
- 8 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Tivat:

 

-  45 pregleda u ambulanti
-  8 pregleda na terenu
-  0 pacijent je upućeno u Urgentni blok

 

- Kotor:

 

- 44 pregleda u ambulanti
- 6 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Herceg Novi:

 

- 46 pregleda u ambulanti
- 10 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bar:


- 82 pregleda u ambulanti

- 21 pregleda na terenu
- 7 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

Ulcinj:

 

- 81 pregleda u ambulanti
- 1 pregled na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Gusinje:

 

- 0 pregleda u ambulanti
- 0 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

10.10.2015

U proteklih 24 sata u jedinicama i podstanicama ZHMP Crne Gore, bilo je:

 

- Podgorica:

 

- 143 pregleda u ambulanti
- 54 pregleda na terenu
- 13 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Danilovgrad:

 

-  13 pregleda u ambulanti
-  2 pregleda na terenu
-  1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Nikšić:


- 41 pregleda u ambulanti
- 15 pregleda na terenu
- 2 pacijenta su upućeni u Urgentni blok

 

- Žabljak:


- 2 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 0 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Pljevlja:

 

- 33 pregleda u ambulanti
- 7 pregled na terenu
- 4 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bijelo Polje:

 

- 50 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Berane:


- 13 pregleda u ambulanti
- 5 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Andrijevica:

 

- 2 pregleda u ambulanti
- 1 pregleda na terenu
- 1 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Plav:

 

-  23 pregleda u ambulanti
-  3 pregleda na terenu
-  0 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Rožaje:

 

- 42 pregleda u ambulanti
- 5 pregleda na terenu
- 2 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Mojkovac:

 

- 18 pregleda u ambulanti
- 1 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kolašin:

 

- 11 pregleda u ambulanti
- 1 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Cetinje:

 

- 16 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 0 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Budva:

 

- 34 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Tivat:

 

-  28 pregleda u ambulanti
-  7 pregleda na terenu
-  2 pacijent je upućeno u Urgentni blok

 

- Kotor:

 

- 14 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Herceg Novi:

 

- 21 pregleda u ambulanti
- 5 pregleda na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bar:


- 45 pregleda u ambulanti

- 13 pregleda na terenu
- 10 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

Ulcinj:

 

- 40 pregleda u ambulanti
- 1 pregled na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Gusinje:

 

- 0 pregleda u ambulanti
- 1 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

09.10.2015

U proteklih 24 sata u jedinicama i podstanicama ZHMP Crne Gore, bilo je:

 

- Podgorica:

 

- 132 pregleda u ambulanti
- 38 pregleda na terenu
- 15 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Danilovgrad:

 

-  14 pregleda u ambulanti
-  4 pregleda na terenu
-  0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Nikšić:


- 44 pregleda u ambulanti
- 19 pregleda na terenu
- 5 pacijenta su upućeni u Urgentni blok

 

- Žabljak:


- 4 pregleda u ambulanti
- 1 pregleda na terenu
- 0 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Pljevlja:

 

- 27 pregleda u ambulanti
- 7 pregled na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bijelo Polje:

 

- 45 pregleda u ambulanti
- 6 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Berane:


- 20 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Andrijevica:

 

- 7 pregleda u ambulanti
- 0 pregleda na terenu
- 0 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Plav:

 

-  18 pregleda u ambulanti
-  2 pregleda na terenu
-  1 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Rožaje:

 

- 23 pregleda u ambulanti
- 1 pregleda na terenu
- 2 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Mojkovac:

 

- 12 pregleda u ambulanti
- 5 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kolašin:

 

- 10 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Cetinje:

 

- 18 pregleda u ambulanti
- 6 pregleda na terenu
- 2 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Budva:

 

- 39 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Tivat:

 

-  20 pregleda u ambulanti
-  3 pregleda na terenu
-  1 pacijent je upućeno u Urgentni blok

 

- Kotor:

 

- 20 pregleda u ambulanti
- 5 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Herceg Novi:

 

- 26 pregleda u ambulanti
- 6 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bar:


- 20 pregleda u ambulanti

- 8 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

Ulcinj:

 

- 30 pregleda u ambulanti
- 1 pregled na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Gusinje:

 

- 0 pregleda u ambulanti
- 1 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok
 
Posjetioci
Trenutno: 14
Pretraga