Get Adobe Flash player
Vrijeme
Vremenska Prognoza
°F°C
Podgorica, Crna Gora
invalid location provided

Naslovna strana

 

PROTEKLIH 24 SATA U CRNOJ GORI

UKUPAN BROJ PREGLEDA ZA 2014. GODINU

Zavod za Hitnu medicinsku pomoć Crne Gore u 2014. godini,

obavio je:

- 254.921 pregleda u ambulanti
- 43.193 pregleda na terenu
- 13.081 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite

Zavod za Hitnu medicinsku pomoć Crne Gore u martu 2015. godine,

obavio je:

- 20.381 pregleda u ambulanti
- 4.362 pregleda na terenu
- 1.507 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
01.04.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 602 pregleda u ambulanti
- 126 pregleda na terenu
- 40 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
31.03.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 638 pregleda u ambulanti
- 122 pregleda na terenu
- 34 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
30.03.2015

U proteklih 48 sati u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 1433 pregleda u ambulanti
- 251 pregleda na terenu
- 60 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
28.03.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 601 pregleda u ambulanti
- 141 pregleda na terenu
- 33 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
27.03.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 648 pregleda u ambulanti
- 131 pregleda na terenu
- 40 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
26.03.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 570 pregleda u ambulanti
- 129 pregleda na terenu
- 26 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
25.03.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 645 pregleda u ambulanti
- 120 pregleda na terenu
- 41 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
24.03.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 700 pregleda u ambulanti
- 140 pregleda na terenu
- 41 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
23.03.2015

U proteklih 48 sati u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 1418 pregleda u ambulanti
- 263 pregleda na terenu
- 54 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
21.03.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 566 pregleda u ambulanti
- 135 pregleda na terenu
- 42 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
20.03.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 578 pregleda u ambulanti
- 115 pregleda na terenu
- 37 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
19.03.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 589 pregleda u ambulanti
- 131 pregleda na terenu
- 39 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
18.03.2015

U proteklih 24 sati u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 542 pregleda u ambulanti
- 138 pregleda na terenu
- 32 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
17.03.2015

U proteklih 24 sati u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 582 pregleda u ambulanti
- 142 pregleda na terenu
- 49 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
16.03.2015

U proteklih 48 sati u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 1484 pregleda u ambulanti
- 274 pregleda na terenu
- 66 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
14.03.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 620 pregled u ambulanti
- 127 pregleda na terenu
- 33 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
13.03.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 610 pregled u ambulanti
- 142 pregleda na terenu
- 39 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
12.03.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 544 pregled u ambulanti
- 140 pregleda na terenu
- 40 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
11.03.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 602 pregled u ambulanti
- 133 pregleda na terenu
- 43 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
10.03.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 621 pregled u ambulanti
- 135 pregleda na terenu
- 32 pacijenta je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
09.03.2015

U proteklih 48 sati u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 1334 pregleda u ambulanti
- 284 pregleda na terenu
- 65 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
07.03.2015

U proteklih 24 sati u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 469 pregleda u ambulanti
- 128 pregleda na terenu
- 36 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
06.03.2015

U proteklih 24 sati u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 423 pregleda u ambulanti
- 129 pregleda na terenu
- 26 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
05.03.2015

U proteklih 24 sati u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 644 pregleda u ambulanti
- 150 pregleda na terenu
- 38 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
04.03.2015

U proteklih 24 sati u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 597 pregleda u ambulanti
- 163 pregleda na terenu
- 46 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
03.03.2015

U proteklih 24 sati u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 623 pregleda u ambulanti
- 136 pregleda na terenu
- 39 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
02.03.2015

U proteklih 48 sati u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 1776 pregleda u ambulanti
- 327 pregleda na terenu
- 60 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
28.02.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 700 pregleda u ambulanti
- 184 pregleda na terenu
- 40 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
27.02.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 706 pregleda u ambulanti
- 118 pregleda na terenu
- 31 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
26.02.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 648 pregleda u ambulanti
- 147 pregleda na terenu
- 19 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
25.02.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 721 pregleda u ambulanti
- 157 pregleda na terenu
- 30 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
24.02.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 734 pregleda u ambulanti
- 153 pregleda na terenu
- 40 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
23.02.2015

U proteklih 48 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 1545 pregleda u ambulanti
- 342 pregleda na terenu
- 97 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
21.02.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 661 pregleda u ambulanti
- 144 pregleda na terenu
- 40 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
20.02.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 610 pregleda u ambulanti
- 164 pregleda na terenu
- 55 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
19.02.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 566 pregleda u ambulanti
- 118 pregleda na terenu
- 31 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
18.02.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 612 pregleda u ambulanti
- 139 pregleda na terenu
- 28 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
17.02.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 685 pregleda u ambulanti
- 160 pregleda na terenu
- 34 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
16.02.2015

U proteklih 48 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 2167 pregleda u ambulanti
- 387 pregleda na terenu
- 128 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite
13.02.2015

U proteklih 24 sata u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći Crne Gore, obavljeno je:

- 552 pregleda u ambulanti
- 82 pregleda na terenu
- 23 pacijenata je upućeno na sekundarni nivo zdravstvene zaštite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTEKLIH 24 SATA U CRNOJ GORI

01. 04. 2015.

U proteklih 24 sata u jedinicama i podstanicama ZHMP Crne Gore, bilo je:

 

- Podgorica:

 

- 139 pregleda u ambulanti
- 40 pregleda na terenu
- 9 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Danilovgrad:

 

- 12 pregleda u ambulanti
- 6 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Nikšić:


- 37 pregleda u ambulanti
- 16 pregleda na terenu
- 6 pacijenta su upućeni u Urgentni blok

 

- Žabljak:


- 1 pregleda u ambulanti
- 0 pregleda na terenu
- 0 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Pljevlja:

 

- 26 pregleda u ambulanti
- 13 pregled na terenu
- 5 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bijelo Polje:

 

- 57 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Berane:


- 33 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Andrijevica:

 

- 13 pregleda u ambulanti
- 1 pregleda na terenu
- 1 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Plav:

 

- 16 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 0 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Rožaje:

 

- 31 pregleda u ambulanti
- 1 pregleda na terenu
- 2 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Mojkovac:

 

- 13 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kolašin:

 

- 15 pregleda u ambulanti
- 7 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Cetinje:

 

- 17 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 0 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Budva:

 

- 38 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Tivat:

 

- 22 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kotor:

 

- 16 pregleda u ambulanti
- 7 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Herceg Novi:

 

- 23 pregleda u ambulanti
- 7 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bar:


- 43 pregleda u ambulanti

- 6 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

Ulcinj:

 

- 50 pregleda u ambulanti
- 4 pregled na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Gusinje:

 

- 0 pregleda u ambulanti
- 1 pregled na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

31. 03. 2015.

U proteklih 24 sata u jedinicama i podstanicama ZHMP Crne Gore, bilo je:

 

- Podgorica:

 

- 160 pregleda u ambulanti
- 39 pregleda na terenu
- 12 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Danilovgrad:

 

- 18 pregleda u ambulanti
- 8 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Nikšić:


- 41 pregleda u ambulanti
- 17 pregleda na terenu
- 3 pacijenta su upućeni u Urgentni blok

 

- Žabljak:


- 3 pregleda u ambulanti
- 5 pregleda na terenu
- 0 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Pljevlja:

 

- 27 pregleda u ambulanti
- 3 pregled na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bijelo Polje:

 

- 71 pregleda u ambulanti
- 8 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Berane:


- 17 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Andrijevica:

 

- 10 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 0 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Plav:

 

- 26 pregleda u ambulanti
- 0 pregleda na terenu
- 0 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Rožaje:

 

- 30 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 1 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Mojkovac:

 

- 27 pregleda u ambulanti
- 6 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kolašin:

 

- 14 pregleda u ambulanti
- 6 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Cetinje:

 

- 22 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 3 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Budva:

 

- 29 pregleda u ambulanti
- 5 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Tivat:

 

- 21 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kotor:

 

- 21 pregleda u ambulanti
- 0 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Herceg Novi:

 

- 29 pregleda u ambulanti
- 8 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bar:


- 42 pregleda u ambulanti

- 4 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

Ulcinj:

 

- 30 pregleda u ambulanti
- 1 pregled na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Gusinje:

 

- 0 pregleda u ambulanti
- 0 pregled na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

30. 03. 2015.

U proteklih 48 sati u jedinicama i podstanicama ZHMP Crne Gore, bilo je:

 

- Podgorica:

 

- 341 pregleda u ambulanti
- 57 pregleda na terenu
- 23 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Danilovgrad:

 

- 50 pregleda u ambulanti
- 13 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Nikšić:


- 63 pregleda u ambulanti
- 35 pregleda na terenu
- 4 pacijenta su upućeni u Urgentni blok

 

- Žabljak:


- 16 pregleda u ambulanti
- 8 pregleda na terenu
- 0 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Pljevlja:

 

- 96 pregleda u ambulanti
- 6 pregled na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bijelo Polje:

 

- 93 pregleda u ambulanti
- 7 pregleda na terenu
- 4 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Berane:


- 45 pregleda u ambulanti
- 14 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Andrijevica:

 

- 13 pregleda u ambulanti
- 1 pregleda na terenu
- 0 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Plav:

 

- 65 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 3 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Rožaje:

 

- 114 pregleda u ambulanti
- 12 pregleda na terenu
- 0 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Mojkovac:

 

- 42 pregleda u ambulanti
- 9 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kolašin:

 

- 38 pregleda u ambulanti
- 10 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Cetinje:

 

- 50 pregleda u ambulanti
- 11 pregleda na terenu
- 0 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Budva:

 

- 73 pregleda u ambulanti
- 9 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Tivat:

 

- 61 pregleda u ambulanti
- 13 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kotor:

 

- 60 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Herceg Novi:

 

- 46 pregleda u ambulanti
- 5 pregleda na terenu
- 4 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bar:


- 81 pregleda u ambulanti

- 22 pregleda na terenu
- 11 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

Ulcinj:

 

- 86 pregleda u ambulanti
- 7 pregled na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Gusinje:

 

- 0 pregleda u ambulanti
- 3 pregled na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

28. 03. 2015.

U proteklih 24 sata u jedinicama i podstanicama ZHMP Crne Gore, bilo je:

 

- Podgorica:

 

- 137 pregleda u ambulanti
- 47 pregleda na terenu
- 13 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Danilovgrad:

 

- 17 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Nikšić:


- 41 pregleda u ambulanti
- 17 pregleda na terenu
- 4 pacijenta su upućeni u Urgentni blok

 

- Žabljak:


- 6 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 0 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Pljevlja:

 

- 27 pregleda u ambulanti
- 4 pregled na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bijelo Polje:

 

- 64 pregleda u ambulanti
- 9 pregleda na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Berane:


- 21 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Andrijevica:

 

- 6 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 0 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Plav:

 

- 26 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 0 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Rožaje:

 

- 28 pregleda u ambulanti
- 5 pregleda na terenu
- 1 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Mojkovac:

 

- 14 pregleda u ambulanti
- 7 pregleda na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kolašin:

 

- 6 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Cetinje:

 

- 18 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 0 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Budva:

 

- 39 pregleda u ambulanti
- 6 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Tivat:

 

- 20 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kotor:

 

- 14 pregleda u ambulanti
- 5 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Herceg Novi:

 

- 38 pregleda u ambulanti
- 10 pregleda na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bar:


- 42 pregleda u ambulanti

- 5 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

Ulcinj:

 

- 37 pregleda u ambulanti
- 3 pregled na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Gusinje:

 

- 0 pregleda u ambulanti
- 2 pregled na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

27. 03. 2015.

U proteklih 24 sata u jedinicama i podstanicama ZHMP Crne Gore, bilo je:

 

- Podgorica:

 

- 170 pregleda u ambulanti
- 45 pregleda na terenu
- 18 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Danilovgrad:

 

- 18 pregleda u ambulanti
- 6 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Nikšić:


- 39 pregleda u ambulanti
- 12 pregleda na terenu
- 3 pacijenta su upućeni u Urgentni blok

 

- Žabljak:


- 9 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 1 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Pljevlja:

 

- 40 pregleda u ambulanti
- 6 pregled na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bijelo Polje:

 

- 65 pregleda u ambulanti
- 7 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Berane:


- 21 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Andrijevica:

 

- 7 pregleda u ambulanti
- 0 pregleda na terenu
- 0 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Plav:

 

- 22 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 0 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Rožaje:

 

- 30 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 0 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Mojkovac:

 

- 12 pregleda u ambulanti
- 7 pregleda na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kolašin:

 

- 11 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Cetinje:

 

- 24 pregleda u ambulanti
- 5 pregleda na terenu
- 1 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Budva:

 

- 27 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Tivat:

 

- 21 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kotor:

 

- 22 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Herceg Novi:

 

- 27 pregleda u ambulanti
- 6 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bar:


- 41 pregleda u ambulanti

- 7 pregleda na terenu
- 4 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

Ulcinj:

 

- 42 pregleda u ambulanti
- 2 pregled na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Gusinje:

 

- 0 pregleda u ambulanti
- 1 pregled na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

26. 03. 2015.

U proteklih 24 sata u jedinicama i podstanicama ZHMP Crne Gore, bilo je:

 

- Podgorica:

 

- 142 pregleda u ambulanti
- 42 pregleda na terenu
- 7 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Danilovgrad:

 

- 13 pregleda u ambulanti
- 5 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Nikšić:


- 22 pregleda u ambulanti
- 19 pregleda na terenu
- 3 pacijenta su upućeni u Urgentni blok

 

- Žabljak:


- 2 pregleda u ambulanti
- 0 pregleda na terenu
- 0 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Pljevlja:

 

- 23 pregleda u ambulanti
- 4 pregled na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bijelo Polje:

 

- 66 pregleda u ambulanti
- 6 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Berane:


- 16 pregleda u ambulanti
- 7 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Andrijevica:

 

- 5 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 0 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Plav:

 

- 28 pregleda u ambulanti
- 1 pregleda na terenu
- 0 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Rožaje:

 

- 36 pregleda u ambulanti
- 0 pregleda na terenu
- 1 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Mojkovac:

 

- 15 pregleda u ambulanti
- 6 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kolašin:

 

- 14 pregleda u ambulanti
- 1 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Cetinje:

 

- 26 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 0 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Budva:

 

- 38 pregleda u ambulanti
- 5 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Tivat:

 

- 18 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kotor:

 

- 19 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Herceg Novi:

 

- 22 pregleda u ambulanti
- 7 pregleda na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bar:


- 39 pregleda u ambulanti

- 10 pregleda na terenu
- 4 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

Ulcinj:

 

- 26 pregleda u ambulanti
- 2 pregled na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Gusinje:

 

- 0 pregleda u ambulanti
- 0 pregled na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

25. 03. 2015.

U proteklih 24 sata u jedinicama i podstanicama ZHMP Crne Gore, bilo je:

 

- Podgorica:

 

- 160 pregleda u ambulanti
- 47 pregleda na terenu
- 12 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Danilovgrad:

 

- 6 pregleda u ambulanti
- 5 pregleda na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Nikšić:


- 34 pregleda u ambulanti
- 22 pregleda na terenu
- 1 pacijenta su upućeni u Urgentni blok

 

- Žabljak:


- 2 pregleda u ambulanti
- 1 pregleda na terenu
- 1 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Pljevlja:

 

- 42 pregleda u ambulanti
- 6 pregled na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bijelo Polje:

 

- 70 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Berane:


- 27 pregleda u ambulanti
- 5 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Andrijevica:

 

- 6 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 0 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Plav:

 

- 24 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 1 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Rožaje:

 

- 42 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 1 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Mojkovac:

 

- 9 pregleda u ambulanti
- 1 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kolašin:

 

- 13 pregleda u ambulanti
- 1 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Cetinje:

 

- 26 pregleda u ambulanti
- 2 pregleda na terenu
- 0 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Budva:

 

- 33 pregleda u ambulanti
- 1 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Tivat:

 

- 24 pregleda u ambulanti
- 5 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kotor:

 

- 26 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Herceg Novi:

 

- 37 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 6 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bar:


- 38 pregleda u ambulanti

- 4 pregleda na terenu
- 5 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

Ulcinj:

 

- 26 pregleda u ambulanti
- 3 pregled na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Gusinje:

 

- 0 pregleda u ambulanti
- 1 pregled na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

24. 03. 2015.

U proteklih 24 sata u jedinicama i podstanicama ZHMP Crne Gore, bilo je:

 

- Podgorica:

 

- 143 pregleda u ambulanti
- 44 pregleda na terenu
- 17 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Danilovgrad:

 

- 10 pregleda u ambulanti
- 8 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Nikšić:


- 52 pregleda u ambulanti
- 24 pregleda na terenu
- 4 pacijenta su upućeni u Urgentni blok

 

- Žabljak:


- 5 pregleda u ambulanti
- 1 pregleda na terenu
- 0 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Pljevlja:

 

- 36 pregleda u ambulanti
- 6 pregled na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bijelo Polje:

 

- 105 pregleda u ambulanti
- 8 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Berane:


- 32 pregleda u ambulanti
- 1 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Andrijevica:

 

- 5 pregleda u ambulanti
- 1 pregleda na terenu
- 1 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Plav:

 

- 21 pregleda u ambulanti
- 1 pregleda na terenu
- 0 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Rožaje:

 

- 34 pregleda u ambulanti
- 5 pregleda na terenu
- 0 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Mojkovac:

 

- 15 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kolašin:

 

- 14 pregleda u ambulanti
- 1 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Cetinje:

 

- 32 pregleda u ambulanti
- 8 pregleda na terenu
- 0 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Budva:

 

- 25 pregleda u ambulanti
- 8 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Tivat:

 

- 26 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kotor:

 

- 24 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Herceg Novi:

 

- 37 pregleda u ambulanti
- 4 pregleda na terenu
- 6 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bar:


- 45 pregleda u ambulanti

- 7 pregleda na terenu
- 4 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

Ulcinj:

 

- 39 pregleda u ambulanti
- 2 pregled na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Gusinje:

 

- 0 pregleda u ambulanti
- 1 pregled na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

23. 03. 2015.

U proteklih 48 sati u jedinicama i podstanicama ZHMP Crne Gore, bilo je:

 

- Podgorica:

 

- 325 pregleda u ambulanti
- 79 pregleda na terenu
- 18 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Danilovgrad:

 

- 47 pregleda u ambulanti
- 14 pregleda na terenu
- 3 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Nikšić:


- 71 pregleda u ambulanti
- 33 pregleda na terenu
- 4 pacijenta su upućeni u Urgentni blok

 

- Žabljak:


- 18 pregleda u ambulanti
- 7 pregleda na terenu
- 1 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Pljevlja:

 

- 91 pregleda u ambulanti
- 8 pregled na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bijelo Polje:

 

- 128 pregleda u ambulanti
- 10 pregleda na terenu
- 4 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Berane:


- 52 pregleda u ambulanti
- 7 pregleda na terenu
- 2 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Andrijevica:

 

- 11 pregleda u ambulanti
- 1 pregleda na terenu
- 0 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Plav:

 

- 76 pregleda u ambulanti
- 10 pregleda na terenu
- 0 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Rožaje:

 

- 85 pregleda u ambulanti
- 12 pregleda na terenu
- 2 pacijent je upućen u Urgentni blok

 

- Mojkovac:

 

- 42 pregleda u ambulanti
- 7 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kolašin:

 

- 31 pregleda u ambulanti
- 6 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Cetinje:

 

- 51 pregleda u ambulanti
- 19 pregleda na terenu
- 2 pacijenata je upućeno u Urgentni blok

 

- Budva:

 

- 77 pregleda u ambulanti
- 10 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Tivat:

 

- 44 pregleda u ambulanti
- 7 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Kotor:

 

- 48 pregleda u ambulanti
- 3 pregleda na terenu
- 1 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Herceg Novi:

 

- 62 pregleda u ambulanti
- 9 pregleda na terenu
- 7 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Bar:


- 60 pregleda u ambulanti

- 17 pregleda na terenu
- 5 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

Ulcinj:

 

- 98 pregleda u ambulanti
- 3 pregled na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok

 

- Gusinje:

 

- 0 pregleda u ambulanti
- 1 pregled na terenu
- 0 pacijenta je upućeno u Urgentni blok
 
Posjetioci
Trenutno: 16
Pretraga